Parc National de Ruaha en Tanzanie

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

De website van Asanterra is eigendom van Asanterra, die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

In dit privacybeleid, dat wij hebben goedgekeurd, wordt uiteengezet hoe we informatie verwerken die door Asanterra wordt verzameld, en zijn ook de redenen vermeld waarom we bepaalde persoonsgegevens over u moeten verzamelen. Daarom dient u dit privacybeleid te lezen voordat u de website van Asanterra gebruikt.

Wij dragen zorg voor uw persoonsgegevens en doen er alles aan om de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te waarborgen.

DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN :

Wanneer u de Asanterra-site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw toestel, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw toestel zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we tijdens het browsen op de site informatie over de webpagina’s die u bekijkt, de websites of zoektermen die u naar deze website hebben verwezen en hoe u met de website omgaat.

We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als ‘apparaatinformatie’. Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam, achternaam, adres, enz.) tijdens de registratie verzamelen om het contract te kunnen uitvoeren.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS ?

Onze topprioriteit is de veiligheid van onze klantgegevens en daarom kunnen we slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen het noodzakelijke om de website te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik op te sporen en om statistische informatie over het gebruik van de website samen te stellen. Deze statistische informatie wordt niet op een zodanige wijze geaggregeerd dat een bepaalde gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of informatie te verstrekken waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek en identificeerbaar individu. Als u echter gebruik wilt maken van bepaalde functies van de website, of als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonsgegevens verstrekken, zoals uw e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie, telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, maar het is mogelijk dat u niet kunt profiteren van bepaalde functies van de website. U kunt dan bijvoorbeeld onze nieuwsbrief niet ontvangen of rechtstreeks vanaf de website contact met ons opnemen. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via info@asanterra.co.tz

UW RECHTEN :

Als u een Europese ingezetene bent, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens :

  • Het recht om geïnformeerd te worden.
  • Het recht op inzage.
  • Het recht op rectificatie.
  • Het recht op vergetelheid.
  • Het recht op beperking van de verwerking.
  • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens.
  • Het recht om bezwaar te maken.
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, gelieve ons te contacteren via onderstaande contactgegevens.

Als u een Europese ingezetene bent, merken we bovendien op dat we uw gegevens verwerken om contracten uit te voeren die we mogelijk met u hebben, of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat uw gegevens buiten Europa kunnen worden overgedragen, onder andere naar Canada en de Verenigde Staten.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES :

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze andere websites of de privacypraktijken van derden. We raden u aan om op te letten wanneer u onze website verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

INFORMATIEBEVEILIGING :

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde en beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder hun controle en bewaring. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk worden gegarandeerd.

WETTELIJKE OPENBAARMAKING :

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijke juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

CONTACTGEGEVENS :

Als u contact met ons wilt opnemen om dit beleid beter te begrijpen of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@asanterra.co.tz
logo Asanterra

Uw reis op maat wacht op u. Vertel ons over uw reisplannen en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Een vraag ?